Саниране

Проектантите, работещи в „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД са изготвили няколко проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищни и обществени сгради. Специалистите ни са запознати с особеностите на този вид проекти и имат опит и нужните познания за изполваните материали за саниране на сградите.

 

При изготвянето на тези проекти се съобразяваме с описаните задължителни и препоръчителни мерки в Техническите паспорти и Докладите от техническото обследване на съответните сгради.

 

За някои от сградите сме правили Архитектурно заснемане, Техническо обследване, Изготвяне  на технически паспорт, Обследване за енергийна ефективност, Проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност и упражняване на авторски надзор, което е доказателство, че сме запознати с целия процес на изпълнение.

Изготвяне на цялостни и частични проекти за сгради и съоръжения
Техническо обследване, Конструктивно облесдване и Технически паспорти
Обследване на Енергийна ефективност и Сертифициране на сгради и системи