Добре дошли в официалния сайт на “Енерджидизайн”ЕООД

„ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД

Изготвяне на цялостни и частични проекти за сгради и съоръжения
Техническо обследване, Конструктивно облесдване и Технически паспорти
Обследване на Енергийна ефективност и Сертифициране на сгради и системи