Цени за проектиране

 

Цените за проектиране формираме, като разберем вашите изисквания и желания за бъдещият проект.

Как да ни намерите

 

гр. София
бул. “Св. Климент Охридски” 25

ж. к. Дървеница

 

Телефон за връзка:
+359 878880203

 

e-mail:
energydesignbg@gmail.com

Изготвяне на цялостни и частични проекти за сгради и съоръжения
Техническо обследване, Конструктивно облесдване и Технически паспорти
Обследване на Енергийна ефективност и Сертифициране на сгради и системи