ЕНЕРДЖИДИЗАЙН” ЕООД е бързо развиваща се фирма, ситуирана изцяло в сферата на проектантските и консултантските услуги.

 

 Фирмата е основана от инж. Трайчо Траянов през 2014 г.

 

Едноличния собственик и Управител на фирмата е завършил две висши образования. Магистърска степен по „Топлотехника“ и Магистърска степен по „Индустриален Мениджмънт“. Освен това е написал Дисертационен труд по „Енергопреобразуващи технологии и системи“ на тема „Изследване на комбинирани системи за отопление и охлаждане с използване на възобновяеми енергийни източници“. 

 

Политиката на фирмата е да се залага на млади, креативни и мотивирани личности с желание за развитие и самоусъвършенстване. От създаването до сега, Дружеството е изготвило проекти за над 700 сгради (жилищни, обществени, промишлени и със смесени функции) с общо РЗП надминаващо 5 000 000 кв.м.

 

Екипът на Дружеството е изграден от иновативни, енергични и висококвалифицирани архитекти и инженери с прецизност към детайлите. 

Иновативни сме и инвестираме в повишаването на индивидуалните знания на всеки от нас. Постиженията си дължим на усърдната работа на целия колектив и страста с която я вършим, защото няма нищо по-хубаво от удоволствието, човек да работи това, което най-много му харесва. Осигуряваме качествено изпълнение на всеки проект и се отличаваме с експедитивност. 

 

Всеки инвеститор в строителството трябва да разполага с възможността да планира сигурно бюджета на сградата и да го контролира стриктно през целия процес – от първите стъпки на проектирането до успешната реализация. Комуникацията с възложителите е от голямо значение за нас. 

Основната ни цел е да изградим ясна представа за изискванията на инвеститорите, която да ни доведе до желания резултат. Независимо от типа сграда, ние ще ви съдействаме през целия процес на проектиране и/или обследване. 

Изготвяне на цялостни и частични проекти за сгради и съоръжения
Техническо обследване, Конструктивно облесдване и Технически паспорти
Обследване на Енергийна ефективност и Сертифициране на сгради и системи