ЕНЕРДЖИДИЗАЙН ЕООД e проектанско и ахитектурно бюро, занимаващо се с цялостно проектиране и обследване за енергийна ефективност, конструктивно обследване на съществуващи сгради и съоръжения, както и сертифицирането им. Проучване и консултации относно проектиране на сгради и съоръжения. Има изграден екип от специалисти- архитекти и инженери, силни  в своята област и работещи перфектно в колектив. Иновативни сме, инвестираме в индивидуалните знания на персонала, постиженията си дължим на усърдната работа на целия колектив и прекрасните взаимоотношения между всички специалисти.

 

 

Фирмата е основана от инж. Трайчо Траянов през 2014г., който е собственик и управител. Той е с две магистърски степени – „Топлотехника“ и „Индустриален Мениджмънт“. Доста голяма част от персонала също е с по две магистърски степени, като има и някои специалисти с докторска степен. Това показва, колко много фирмата залага на креативни и мотивирани личности с желание за самоусъвършенстване.

 

 

В процеса на проектиране комуникацията с възложителите е от голямо значение за нас. Основната ни цел е да изградим ясна представа за изискванията на инвеститорите, която да ни доведе до желания резултат на цялостен завършен преокт. По време на работния процес на проектиране консултираме клиентите, предлагаме решения, правим промени, допълваме и така постигаме качествени резултати, което е основното мото на проектанското ни и ахитектурно бюро.

 

 

Екипът ни е от млади  и енергични проектанти със съвременни възгледи и много ентусиазъм към професията архитект и инженер. Осигуряваме качествено изпълнение при проектиране на сгради и съоръжения и се отличаваме с експедитивност.