“ЕНЕРДЖИДИЗАЙН” ЕООД е бързо развиваща се фирма, ситуирана изцяло в сферата на проектантските и консултантските услуги.

 

 

Фирмата е основана от инж. Трайчо Траянов през 2014 г.

 

 

Той притежава две магистърски степени – „Топлотехника“ и „Индустриален Мениджмънт“. 

Като собственик и управител залага на креативни и мотивирани личности с желание за самоусъвършенстване. За тези 6 години сме проектирали над 200 сгради включващи жилищни, обществени, промишлени и сгради със смесена функция. с общо РЗП надминаващо 1 000 000 кв.м.


Екипът ни от млади, енергични и висококвалифицирани архитекти и инженери, специалисти в своята област, съчетава професионализъм и отношение към детайлите.


Иновативни сме, с ентусиазъм инвестираме в индивидуалните знания на всеки от нас,а постиженията си дължим на усърдната работа на целия колектив. Осигуряваме качествено изпълнение на всеки проект и се отличаваме с експедитивност. 

 

Всеки инвеститор в строителството трябва да разполага с възможността да планира сигурно бюджета на сградата и да го контролира стриктно през целия процес – от първите стъпки на проектирането до успешната реализация. Комуникацията с възложителите е от голямо значение за нас. 

 

Основната ни цел е да изградим ясна представа за изискванията на инвеститорите, която да ни доведе до желания резултат. Независимо от типа сграда, ние ще ви съдействаме през целия процес на проектиране, който включва концептуална, техническа и работна фаза.

ЕНЕРДЖИДИЗАЙН ЕООД e проектанско и ахитектурно бюро, занимаващо се с цялостно проектиране и обследване за енергийна ефективност, конструктивно обследване на съществуващи сгради и съоръжения, както и сертифицирането им. Проучване и консултации относно проектиране на сгради и съоръжения. Има изграден екип от специалисти- архитекти и 

инженери, силни в своята област и работещи перфектно в колектив. Иновативни сме, инвестираме в индивидуалните знания на персонала, ппоостиженията си дължим на усърдната работа на целия колектив и прекрасните взаимоотношения между всички специалисти. 


Фирмата е основана от инж. Трайчо Траянов през 2014г., който е собственик и управител. Той е с две магистърски степени – „Топлотехника“ и „Индустриален Мениджмънт“. Доста голяма част от персонала също е с по две магистърски степени, като има и някои специалисти с докторска степен. Това показва, колко много фирмата залага на креативни и мотивирани личности с желание за самоусъвършенстване. 


В процеса на проектиране комуникацията с възложителите е от голямо значение за нас. Основната ни цел е да изградим ясна представа за изискванията на инвеститорите, която да ни доведе до желания резултат на цялостен завършен преокт. По време на работния процес на проектиране консултираме клиентите, предлагаме решения, правим промени, допълваме 

и така постигаме качествени резултати, което е основното мото на проектанското ни и ахитектурно бюро. 


Екипът ни е от млади и енергични проектанти със съвременни възгледи и много ентусиазъм към професията архитект и инженер. Осигуряваме 

качествено изпълнение при проектиране на сгради и съоръжения и се отличаваме с експедитивност

Изготвяне на цялостни и частични проекти за сгради и съоръжения
Техническо обследване, Конструктивно облесдване и Технически паспорти
Обследване на Енергийна ефективност и Сертифициране на сгради и системи