Промишлени сгради

Промишлени сгради

Имаме опит в проектирането на промишлени сгради с различно предназначение и експертите ни по всички специалности са запознати със спецификите при проектиране на този тип сгради.

 

При проектирането проучваме в детайли и се запознаваме с технологичните процеси, механизацията и вида на помещенията , отнасящи се до предназначението на промишлената сграда, което гарантира качествени резултати.