Обществени сгради

Проектирали сме обществени сгради с различни функции – фитнес сграда, хотел, офиси и медицински център (част от сграда със смесени функции). Обектите са с различна големина.

 

В процеса на разработване на сградите сме постигнали максимално добри функционални решения, които гарантират комфорта на посетителите. Фасадните решения са съобразени с предназначението на съответната сграда.

 

Стремим се визията на сградата и технологичните решенията да отговарят максимално на изискванията на инвеститорите и да са в съответствие с нормативните уредби.

Изготвяне на цялостни и частични проекти за сгради и съоръжения
Техническо обследване, Конструктивно облесдване и Технически паспорти
Обследване на Енергийна ефективност и Сертифициране на сгради и системи