Специалистите на „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД имат богат опит в изговтянето на проекти на жилищни сгради. Проектирали сме жилищни сгради с различна височина и разгъната застроена площ.
Броят на апартаментите и големината им са съобразени изцяло с изисванията и желанията на инвеститорите и всички нормативни уредби. В проектните си решения сме обърнали внимание, както на функционалността, така и на визията на сградите.
Максималният комфорт на обитаване и иновативни фасадни решения са постигнати чрез креативността на специалистите ни и перфектната им работа в екип. Освен функционалност и визия, за нас е от голямо значение и енергийната ефективност на сградите.

Изготвяне на цялостни и частични проекти за сгради и съоръжения
Техническо обследване, Конструктивно облесдване и Технически паспорти
Обследване на Енергийна ефективност и Сертифициране на сгради и системи