Високи сгради

Високи сгради

Специалистите ни имат опит в изработването на проекти на общо три високи сгради. В процеса на работа експертите , работещи в  „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД са се запознали добре и в детайли с нормативните уредби, насочени към тази категория сгради и техните особености и специфики. Това спомага за по – бързото и качествено изготвяне на последващи проекти на сгради с голяма височина и разгъната застроена площ.

 

Общото РЗП на високите сгради, проектирани от  „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“  ЕООД е над 400 000 m2. Сградата с най – голяма височина е 124,90 m. и е с общо 41 надземни и 4 подземни етажа. И трите сгради са със смесени функции – жилищни и обществени.

 

При изготвянето на проектите е обърнато внимание и на енергийната ефективност на сградите, което е много важен фактор за бъдещата експлоатация на сградата.